Další návštěva členů sdružení PROBIO, tentokrát na Ekofarmě u Jemelíků

12.04.2013 10:26

Vážení zákazníci, jak se vás snažíme informovat, nechceme se pouze zastavit u distribuce těchto preparátů, ale chceme i aktivně ovlivňovat dění v našem okolí, a to směrem k zlepšení informovanosti široké veřejnosti o užitečných mikroorganismech a jejich vlivu na trvale udržitelnou péči o naši půdu, naši obživu. Jedním z důležitých propagátorů ekologického zemědělství jako vhodné volby, je sdružení PROBIO, které v ČR zastupuje zájmy několika tisíc ekozemědělců, a právě jejich organizování a jakási pospolitost jim dává určité slovo, které má svou váhu. Již nějakou dobu jsme v kontaktu a částečné spolupráci s podkrkonošskou sekcí této organizace a proto jsme rádi přijali pozvání od předsedkyně sdružení, paní Řehořkovou. Tentokrát se setkání konalo na ekofarmě rodiny Jemelíků, která se nachází v Rytířově Lhotě u Sobotky. Vřelé přijetí a atmosféra, doplněné domácím moštem - vřele můžeme doporučit, sami jsme si s sebou museli pár litrů vzít - domácí polévkou a gulášem s domácím chlebem, byla korunována pozorností jednotlivých účastníků při našem rychlém představení, včetně poskytnutí vzorků pro odzkoušení. Věříme, že výsledky působení těchto mikroorganismů v našich preparátech vyjde lépe, než tisíc slov,a  proto se tešíme na odezvu. Ekozemědělství se u nás snad dále bude rozvíjet a budeme moc rádi, pakliže budeme jeho součástí. Váš EM-EKOGREEN Team.