Postup sklizně obilovin v ČR - Crop harvesting report for Czech Republic

27.08.2013 14:40

Do dnešního dne, dle vyjádření MZe, bylo sklizeno celkem 94,4%, což představuje 1.233 tisíců ha ploch. Stejně tak jako před týdnem, Morava byla napřed a sklizeň se prakticky ukončila. Čechy jsou na 92%. Crop harvesting is almost finished, at the moment is harvested about 94,4% of all usable agricultural land.