Postup sklizně v ČR pro rok 2013 - crop harvesting report for CR

08.09.2013 14:51

Sklizně jsou prakticky ukončeny, dokončuje se sklizeň na posledních 30 tisíci hektarech v Čechách, Morava sklizeň dokončila. Crop harvesting is almost finished, there is last 30.000 hectars to be harvested, mainly in Bohemia. Morava region is finished.