Příprava senáže s použitím EM

15.07.2013 01:14

FLORA VITAL se velmi osvědčil jako spolehlivý konzervátor senáže, které netrpěly plísněmi, senáž je okamžitě použitelná a čerstvá. Ekonomicky se jedná o velmi úsporné řešení, poměr 1:100 postačí, aplikuje se na senáž před balíkováním, může být vlhké, užitečné bakterie zabrání šíření nežádoucích patogenů. Žádejte více informací na našich emailech, či v dotaznících. Váš EM GREEN Tým