FLORA VITAL AGRO

FLORA Vital AGRO zlepšuje fyzické, chemické a biologické
parametry půdy. Používání přípravku Flora Vital Agro
znamená kvalitnější plodiny při snížení nákladů na produkci.
Technologie Užitečné mikroorganismy (Effective Micro-
Organisms™) umožňuje:
 
• Snížit výskyt chorob působených houbami a zvýšit odolnost
   rostlin vůči škůdcům
• Lepší využití hnojiva a lepší využitelnost pro rostliny obtížně
   asimilovatelných minerálních sloučenin v půdě
• Provádět lehčí agrotechnické činnosti
• Dokonalou přípravu stanoviště pro další plodiny
• Přerušení procesu znehodnocování a okyselování půdy
• Silné a četné květenství a růst plodů
• Zlepšení vzhledu, vůně a chutí plodů
 
Flora Vital AGRO je přírodní prostředek obsahující
Efektivní mikroorganismy. EMTM jsou směsí „ prospěšných
mikroorganismů“, které mají probiotické a regenerační
vlastnosti. Tento koncept vytvořil a rozpracoval profesor
Teruo Higa z Japonska.
 
Flora Vital AGRO  je přípravek schválený pro ekologické
zemědělství.
 
Aplikační cyklus
 
I. Ošetření půdy prostředky Flora Vital (podzim či jaro)
Účelem podzimního postřiku přípravky Flora Vital
AGRO  a Flora Vital ZDRAVÍ ROSTLIN je dodat do půdy
mikroorganismy a chránit ji tak před hnilobnými procesy,
k nimž dochází při rozkladu organického odpadu (stonky,
listy, spadané květy nebo kořeny). Efektivní mikroorganismy
a rostlinné extrakty v přípravku Flora Vital ZDRAVÍ
ROSTLIN chrání rostliny před škůdci. Kromě toho rostliny
stimulují a zvyšují jejich přirozenou odolnost. Ošetření
přípravkem Flora Vital ZDRAVÍ ROSTLIN chrání rostliny
před rozvojem patogenních hub, které v nerozložené
organické hmotě přežívají na jaře, v létě a na podzim a stávají
se tak potenciálním zdrojem chorob rostlin. V závislosti
na množství zbytků, které chceme přeměnit na humus,
činí základní dávka přípravku Flora Vital AGRO  při tomto
ošetření 20 až 40 l/ha v minimálně 300 litrech vody a 1 až
3 l přípravku Flora Vital ZDRAVÍ ROSTLIN v závislosti na
hustotě výskytu houbových chorob. Přípravky se promíchají
s půdou (např. při orbě).
Základní jarní dávka postřiku činí 20 l/ha v minimálně
300 l vody a 1 litr přípravku Flora Vital ZDRAVÍ ROSTLIN.
V případě, že nebyla aplikována podzimní dávka, je třeba
jarní dávku zvýšit na 40 l spolu s 1 až 3 l přípravku Flora Vital
ZDRAVÍ ROSTLIN na hektar. Účelem této dávky je blokace
patogenů a naočkování půdy mikroorganismy. Pokud půda
obsahuje velké množství viditelně nerozložené organické
hmoty, lze dávku přípravku Flora Vital AGRO  o zvýšit o dalších
20 litrů. Ošetření je nejvhodnější provádět, při teplotě půdy
nad 6 °C (obvykle konec března až začátek dubna). Přípravky
se promíchají s půdou (např. při vláčení).
 
II . Stimulace rozvoje rostlin, ochrana před chorobami
a škůdci (pozdní jaro, léto, časný podzim)
Během růstu a zrání jsou rostliny neustále vystaveny
nákazám a útokům škůdců. Pro zlepšení výnosu a jeho
kvality se doporučuje doplňkový postřik rostlin přípravky
Flora Vital AGRO a Flora Vital ZDRAVÍ ROSTLIN v poměru
20 l a 1 až 2 l v minimálně 300 l vody na hektar, a to přímou
aplikací na rostliny. Efektivní mikroorganismy a rostlinné
extrakty v přípravku Flora Vital ZDRAVÍ ROSTLIN chrání
rostliny před chorobami a zmírňují jejich průběh v obzvláště
nepříznivých podmínkách. Na rostliny rovněž působí
podpůrně.
 
III . Uzavření cyklu, aplikace udržovacích dávek (podzim
po sklizni).
Udržovací dávky se aplikují na organické zbytky, které zůstaly
na poli. V závislosti na množství hmoty určené k rozkladu činí
20 až 40 l na hektar. V příštím cyklu se aplikují nižší dávky
přípravků.

 

Výrobek má povolení pro použití v ekologickém
zemědělství!!
 
Flora Vital AGRO  je na seznamu vzájemně uznaných
výrobků v ČR pod číslem V196.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém
zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů.
 
Osvědčení kvalifikace IUNG č. NE/1/2004.
 
Flora Vital AGRO  je bezpečný pro lidi, zvířata
a životní prostředí. Atest PZH/HT-1448/2002.
 
 
Upozornění:
 
Bílý povlak kvasnicových vloček na povrchu je přírodním
jevem a nesnižuje kvalitu preparátu. Před použitím je
nutné obsah promíchat.
 
Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:
• Skladujte při 12–15 °C na temném místě (chraňte před
sluncem).
• Pro ředění preparátů vždy používejte nechlorovanou vodu!
V případě použití vody z vodovodního řadu nechte vodu
odstát alespoň 24 hodin.
• Neužívejte společně s pesticidy a umělými hnojivy.
• Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby. Po otevření
spotřebujte během 14 dní.
 
 

 

Objem: 1000ml, Cena: 171 Kč

Tato fotogalerie je prázdná.