Keramické kroužky

Efektivní mikroorganismy (dále jen EM) mají široké využití. Jedním z nich je právě kombinace keramické hlíny a EM. Výhodou takto vyrobených keramických kroužků, je mimo jiné schopnost napomoci v rozložení nežádoucích (škodlivých) látek, které využívají vody jako nosiče, samotnou vodu pak revitalizuje a přispívá k zlepšení kvality a chuti vody.  Zvláště vhodné jsou v oblastech, kde je dlouhodobý problém s kvalitou vody, jeji tvrdostí a usazováním vodního kamene. Právě keramické kroužky, pakliže je přidáte např. do rychlovarné konvice, nejen že přispějí k lepší kvalitě vody, ale zároveň zabráníte usazování vodního kamene. To samé platí např. u filtrů u praček, myček nádobí, kávovarů, vodovodních baterií, atd. Jejich použití je velmi jednoduché - stačí vložit do filtrů, nádob, a ostatních zařízení, kde působí cca 4 měsíce (u filtrů na vodovodním řádu záleží na celkovém průtoku - je důležité dodržet doporučované množství!). Pro znovu dobití je třeba keramické kroužky vyjmout, ponořit do EM preparátu a poté nechat celý den na přímém slunci. V případě, že si nebudete jistí správností postupu, neváhejte nás kontaktovat. Na veškeré druhy keramických kroužků máme certifikát o hygienické nezávadnosti, stejně tak i osvědčení o možnosti používat ve styku s pitnou vodou!

Keramické kroužky šedé typu K

Keramické kroužky šedé barvy mají široké využití. Vhodné jsou např. do filtrů u akvárií (zbytky krmení se postupem času začne rozkládat a přemění se ve čpavek, který toxifikuje vodu - tyto kroužky, díky přítomným EM, pohlcují tyto dusičnany), dále do klasických průtokových filtrů (viz níže), kde zabraňují tvorbě a usazování vodního kamene a celkově změkčují vodu, dále i do filtrů u praček, myček, kávovarů, zbavují zápachu v lednici (mohou být volně v prostoru), rychlovarných konvic, váz s květinami a dalších filtračních zařízení, která se v domácnosti běžně používají. Voda za přítomnosti těchto kroužků má schopnost strukturalizování, je chutnější, zdravější a dodá energii.

Keramické kroužky růžové typu S

Keramické kroužky růžové barvy mají taktéž široké využití, nicméně jsou vhodnější pro vody, které mají vysoký podíl těžkých kovů a chloru. Díky povrchové poréznosti na sebe tyto kovy váže, aby je kroužky v dalším kroku absorbovaly. Manipulace s těmito kroužky je stejně jednoduchá, jako v případě ostatních druhů, tedy je třeba je pouze vložit na místo použití a nechat působit. Výsledný efekt je znatelný velmi rychle. Neváhejte a udělejte si jednoduchý test: vezměte dvě stejné sklenice vody, do jedné sklenice přidejte kroužek, do druhé nikoliv a natočte si vodu z kohoutku. Nechte několik minut působit a poté ochutnejte. Nejen, že budete mít rapidní úbytek chloru ve sklenici s kroužky, ale voda bude i chutnější a dodá Vám energii. Je to opět důsledech schopnosti zpětné strukturalizace vody. K této, stejně tak i ke keramice typu  K, poskytujeme samozřejmě i filtry s atestem. Zapojení filtrů není nic složitého, jelikož se jedná o průtokový filtr, doporučujeme proto v případě absence místa doplnit stávající vedení o jedno koleno, na které by tento filtr byl zapojen. Lze buď jeden větší filtr, popřípadě několik menších zapojených za sebou.

Keramické kroužky hnědé typu N

Keramické kroužky hnědé barvy mají schopnost na sebe navazovat a absorbovat různé toxiny, včetně těch, které způsobují zápach. Lze je vložit do bot, do šatních skříní, do lednice, mezi špinavé prádlo, atd. Kromě jiného na sebe také navazují vlhkost. Jejich doba použití je zhruba stejná, jako v případě ostatních keramických kroužků, tedy cca 4 měsíce (záleží na tom, jakému množství toxinů jsou vystaveny, samozřejmě). Vhodné též jako přirozený detoxifikant u pití pro domácí mazlíčky. Zvláště vhodné jsou pro případy, kdy je ve vodě obsažené vysoké množství dusičnanů, které na sebe účinně váží. Aktivace probíhá automaticky při styku s vodou. Tato keramika je vhodnější spíše pro nádrže, jezírka, vany, rezervoáry, apod. - tedy pro vody s menším pohybem. V případě, že by se měla tato keramika použít v teplých nádržích a bazénech, jako alternativa chloru, doporučuje se keramiku kombinovat s keramikou S-typ.

Ammonium nitrogen test:  Typ - N byl ponořen do roztoku, jehož koncentrace dusičnanů byla upravena a změny v koncentraci dusičnanů změřeny. Zatímco koncentrace byla na počátku vysoká (asi 20mg/l), byla snížena prakticky skoro na nulu za 300 hodin.

Bokashi

Bokashi je název speciální směsi, ze které se dělají koule, které se používají pro čištění vodních ploch a vodních cest. Co vlastně Bokashi obsahují? Předně se jedná o hlínu (jíl), melasu, pšeničné otruby, speciální keramický prášek (který napomáhá odrážet infračervené záření a aktivátor, tedy preparát na bázi EM. Vše se důkladně promíchá a ručně se z toho vyrobí koule o příbližně stejných velikostech. (obrázek Bokashi I)

Takto vyrobené koule se rozmístí do lísek, či přepravek, a vloží se do prostředí o stálé teplotě a vlhkosti. Během několika dní se každá bokashi koule obalí plísní šedé barvy, která je důkazem toho, že obsahují EM. Tyto plísně jsou žádoucí, za žádných okolností je neseškrabujte, neomývejte! Jakmile jsou bokashi obalené plísní šedé barvy, jsou bokashi koule připraveny k použití. Jelikož jsou Bokashi koule i přes oschnutí vyrobeny z těžších půd, klesnou na dno, kde se začnou pomalu rozkládat a dojde tak k postupnému uvolňování EM do vody a kalu. Je třeba použít zhruba 1 kouli na 1m2 dna. Bokashi koule na dně utvoří jakési hnízdo, ze kterého budou probiotické mikroorganismy pomalu kolonizovat nejbližší okolí a poté natahovat toxiny a rozpouštět kalové nánosy.

V případě, že hodláme použít Bokashi koule na jezírko či vodní plochu, které jsou silně kontaminované, doporučuje se jako hlína použít materiál, který již ve vodní ploše je - tedy odebrat si část kalu, který by byl smíchán s ostatními ingrediencemi (viz výše).  Dosáhne se tak lepších výsledků, protože samotné EM se budou množit již na substanci, která je již kontaminovaná toxiny, se kterými si EM poradí, nedojde tak k další případné kontaminaci toxiny, které mohou být obsaženy v jílu/hlíně, ze kterých bychom koule připravovali. Vždy je nutné přidávat EM, protože bez nich nedojde k aktivaci ostatních obsažených látek a k množení probiotických bakterií. Jako nejvhodnější řešení je doporučováno volit kombinaci s EM BioClean.

 

Bokashi domácí (kuchyňský) komposter

 

Jak jsme vás již informovali, rozšířili jsme nabídku našich produktů o domácí, kuchyňský kompostér. 

Jistě jste si říkali, co dělat s organickým odpadem, který se vám vytvoří v kuchyni, při běžném vaření - slupky od ovoce a zeleniny, nahnilé části, odřezky, natě, vykrájené části, atd. V běžném případě buď tento odpad končí v koši na smíšený odpad, v lepším případě třídíte a tento odpad končí v kompostéru obecním, či domovním.  Je nasnadě, že dlouhodobé shraňování tohoto organického odpadu doma, není úplně tou vhodnou volbou, vzhledem k zápachu, který se z tohoto rozkládajícího odpadu šíří. 

Představte si ale situaci, kdy by bylo možné tento odpad doma bez nejmenších problémů ukládat do kbelíku, ve kterém dojde k úplnému rozkladu odpadů, přitom nebude docházet k uvolňování žádných nepříjemných pachů a ještě k tomu bude výsledný produkt použit jako vysoce hodnotné hnojivo na rostliny. Že to je jen málo uvěřitelné? Ano, přesto je to 100% pravdivé. 

Tedy blíže k vysvětlení procesů, ke kterým dochází. 

Jak jsme již dříve vysvětlili, mikroorganismy, které máme v našich preparátech obsažené, svojí schopností zamezit šíření plísní a hnilob, napomáhají k úplné fermentaci a to za běžných teplot, nedochází tedy k tepelnému spalování a veškeré makroprvky obsažené v organické hmotě jsou tedy zabudovány do masy a lépe vstřebatelné. A protože jsou tyto mikroorganismy velmi efektivní a pracují v prostředí, které jim velmi svědčí, veškeré procesy rozkladu jsou dosažitelné již v rámci 2-3 týdnů. Zároveň nedochází k nechtěným vedlejším efektům, jako je klíčení semen v organické hmotě obsažených, zamezí se šíření pachů. 

 

 

CENA:   1.999Kč za kompletní startovací balíček

 

Co náš "Startovací balíček" obsahuje?

- bokashi nádobu s výpustním kohoutkem ve spodní části

- "mřížku" s velmi malými otvory, přes kterou bude odtékat fermentovaná šťáva do odtokové nádobky pod mřížkou

- odměrku na bokashi směs

- plastový "presovač" pro stlačení organické hmoty v bokashi kbelíku

- horní kryt pro neprodyšné uzavření a nasazovací madlo pro snadné přenášení

- bokashi směs, bez které by nebylo efektivity bokashi kbelíků

 

Jak s tím pracovat?

 

Určete si místo na nádobu, které vám bude nejvíce vyhovovat, tedy nebude překážet běžnému provozu a přitom bude nadosah, vybalte bokashi kbelík a veškeré jeho součásti. Mřížku zasuňte do bokashi kbelíku a vedle si přichystejte ostatní součásti, tedy presovač, odměrku, bokashi směs, kryt i madlo. Zkontrolujte, zda máte výpustní kohout uzavřený! Před nasypáním prvního organického odpadu do kbelíku nejprve nasypte trochu bokashi směsi na dno, čímž částečně oddělíte organický odpad od mřížky a zároveň urychlíte fermentaci biogenního odpadu a jeho průsak do záchytné nádržky pod mřížkou. Jakýkoliv odpad, který budete přidávat, rozmělněte na menší kousky (čím větší kusy, tím déle bude k rozkladu docházet), smíchejte s bokashi směsí a nasypejte do kbelíku. Poté presovačem stlačte, abyste co nejvíce vytlačili případné vzduchové kapsy a mohlo tak docházet k anaerobní fermentaci, tedy fermentaci bez přístupu vzduchu, která je žádoucí. Stejný postup dodržujte s každou další dávkou organického odpadu, kterou budete do kbelíku vkládat. Vždy smíchejte s bokashi směsí, vložte do kbelíku a stlačte presovačem.

 

Jak poznáte, že vše správně funguje?

 

Rozhodně jedním z průvodních jevů, je absence hnilobného zápachu. Ucítíte opravdu čistý ferment, zemitá vůně čistě a přírodně rozložené organické hmoty. Dále po zhruba 2-3 týdnech bude možné zkušebně otočit výpustním kohoutem, přes který odčerpáte šťávu, která se díky fermenaci utvořila, a která pro vás bude znamenat úplný poklad z hlediska ošetřování a údržby květin a ostatní zeleně v domácnosti, či na zahradě. Tento čistý ferment je možné poté zředit ve větším poměru s vodou (dešťovou, studniční, či z vodovodního řádu po vysycení chloru) a přidávat jako zálivku ke květinám, zelenině, keřům, stromům, na skalku, či do květináčů a truhlíků. Tato směs dále na pomáhá v rozvoji kořenového systému rostlin (velmi vhodné právě v místech, kde je omezený prostor pro rostliny - tedy truhlíky a květináče), zlepšuje schopnost odolávat větším teplotním výkyvům (lépe snáší nízké a vysoké teploty), díky posílené imunite také odpuzuje cizopasníky, má podstatně vyšší květnatost, více a déle plodí, lépe zpracovává minerály a živiny obsažené v půdě. Na povrchu se také začne tvořit bílý povlak mycelia. Ten je žádoucí, nesnažte se jej zbavit, znamená to správný proces anaerobního a úplného rozkladu. Mějte na paměti, že výsledná šťáva není vhodná na skladování, vhodné je ji do několika dní zpracovat. Lze sice prodloužit její použitelnost přes keramiku, kterou také máme k dispozici, ale je vhodnější po odčerpání zředit s vodou a každých několik dní aplikovat na rostliny formou zálivky, nikoliv postřiků - vpravte spolu s vodou do půdy.

Pakliže byste měli organického odpadu více, než je kapacita kbelíku, lze také využít separátní nádoby, do které vložíte organický odpad promíchaný s bokashi směsí, pevně stlačíte a něčím zatížíte (jako při výrobě kysaného zelí), neprodyšně uzavřete, aby nedošlo k přístupu vzduchu a necháte několik týdnů pracovat. Výsledný produkt poté promícháte se zeminou. Mějte, prosím, na paměti, že výsledné šťávy jsou kyselé, tedy nedoporučuje se ihned do takto obohacené půdy sázet, do 2 týdnů se usadí a rozšíří, popřípadě doporučujeme ošetřit půdu v okolí několika desítek centimetrů, nikoliv sázet přímo do čerstvě promíchané bokashi směsi. U vzrostlých rostlin to není třeba řešit, pouze řádně promíchat s půdou, či vodou před zálivkou. 

ZVÝHODNĚNÁ CENA SETU 2 BOKASHI KBELÍKŮ:  2.999 Kč

 

O UŽITEČNOSTI TĚCHTO DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ SVĚDČÍ I FAKT, ŽE JAPONSKO JE POUŽÍVÁ JIŽ PO ŘADU LET A OPRAH WINFREY VYHLÁSILA DOMÁCÍ (KUCHYŇSKÝ) KOMPOSTER JAKO JEDNU ZE 100 POLOŽEK, KTERÉ NÁM ZLEPŠUJÍ A USNADŇUJÍ ŽIVOT. DOMÁCÍ KOMPOSTÉR PREZENTOVALA V JEDNOM Z DÍLŮ SPOLU S JULIÍ ROBERTS. 

 

Fotogalerie: Keramika, Bokashi