Reference / TESTIMONIAL

V této sekci bychom rádi představili již existující aplikace s odstupem času, a to ze všech možných oblastí, kde se využívají preparáty na bázi EM. Tyto aplikace neprobíhají pouze v ČR, ale i v ostatních zemích, kde je využívání EM již v pokročilé fázi a více rozšířené. Vzhledem k omezenému prostoru vybíráme pouze některé z nich.Níže jsou také videa o komplexním používání EM technologie při řešení odpadového hospodářství v Japonsku. EM Technologie je využívána po celém světě, různými společnostmi pod různými názvy, proto se i stupeň účinnosti liší. Průkopníkem a prvním originálním výrobcem je společnost EMRO Japan. Pro specifické reference nás kontaktujte. 

Česká republika  

V ČR se EM používají asi 4 roky, hlavními oblastmi jejich využití jsou hlavně chov hospodářských zvířat (chov skotu, prasat, drůbeže), dále např. chov koní, drobného zvířectva a také odpadové hospodářství. 

Pan J.R. používá EM preparáty více jak 3 roky, a to převážně na vinnou révu, angrešty, rybíz, jahody, a také jako ochranu před plísněmi u senáže. Vzhledem k rozsáhlým znalostem ekologického zemědělství také radí okolním zemědělcům, sám hospodaří na 15 hektarech půdy. 

Paní P. používá EM po od roku 2011, a to převážně ve svém sadu (cca 5 hektarů). EM preparáty napomohly ve zkvalitnění půdy (původní půda byla tzv. izraelského typu, tedy nepříliš kompaktní, vyprahlá, s velmi malým obsahem humusu). Navezením většího množství organické hmoty, humusu a aplikace EM preparátů před zimou vyústila ve zvýšení bonity půdy a jejím ekonomickém využití, bez negativního dopadu na její kvalitu. 

Pan J.K. se věnuje pěstování okrasných květin, EM preparáty používá více jak rok, dle jeho slov došlo k výraznému zvětšení kořenového valu, květiny jsou celkově mohutnější, více zelené, kvetou častěji a mají syté barvy. Lze dosáhnout kvalitního růstu i přes to, že jsou květiny pouze v menších květináčích. EM aplikuje v poměru 1:100 každý 5-7 den.

Lapol v Karlíně (Praha)

V jedné z oblíbených karlínských restaurací byl velký problém s hodnotami naměřenými hygienickou stanicí, stejně tak i se zápachem, který z lapolu přes odpadní potrubí unikal. Restaurace dostala omezenou lhůtu na odstranění problému. Za použití EM došlo ke snížení sledovaných hodnot o 2/3, což napomohlo k udržení provozuschopnosti restaurace. V současné době restaurace používá EM již necelých rok, ke všeobecné spokojenosti majitelů i hostů. Nasazení EM nejen, že vyřešilo problém se zápachem a snížilo sledované hodnoty, ale také prodloužilo termín vývozu lapolu (snížení tuků díky zlepšenému rozkladu) a snížilo celkové náklady na provoz. 

Činžovní dům v Dejvicích (Praha)

Jedno z dejvických divadel, které je v přízemí a suterénu dobře udržovaného činžovního domu, mělo problémy se zápachem v prostorách. Součástí domu jsou také dvě ordinace pro zubaře a dentální hygienu, stejně tak i architektonická kancelář. Horní patra jsou obsazena nájemníky. V domě jsou ve špatném stavu stoupačky a hrozila tak jejich výměna. EM byly nasazeny v celém domě, tedy do každé výlevky, umyvadla, vany, odpadu, pisoáru i toalety byly aplikovány EM a zality příslušným množstvím vody. Tato aplikace byla opakována několikrát za sebou, vždy v předem naplánovaných intervalech. Hlavní očekávání byla splněna, tedy odstranil se zápach a zprůchodnilo se vodovodní i kanalizační potrubí (odstranily se usazeniny v potrubí) a zamezilo se tak do té doby nutné výměně rozvodů vody a kanalizace.

Lapol v Gymnáziu (Praha)

Gymnázium, ve kterém otázku ekologie berou opravdu vážně, stejně tak i důslednost při třídění odpadů, mělo problémy se zaneseným lapolem. Po předběžné prohlídce vyšlo najevo, že již déle, jak půl roku škola používá enzymatické přípravky, které měly napomoci v úbytku tuků a eliminaci patogenů způsobujících emisi plynů. EM preparát byl aplikován přímo do lapolu a zjištěn stav při aplikaci. (hustá, kašovitá vrstva cca 5 cm, pod ní naprosto zatuhlý tuk. (obrázek 1). Aplikace proběhla v polovině července. V druhé polovině září je pořízen druhý záběr (obrázek 2), kde je jasně patrná absence kašovitého i zatuhlého tuku a pomalu mizí i v ostatních místech lapolu.

Polsko

V Polsku se EM využívají již 10 let s tím, že hlavními oblastmi jejich použití je hlavně zemědělství a související obory (např. pěstování okrasných květin, produkce ovoce a zeleniny, sadovnictví, pěstování energetických rostlin a RRD, produkce obilí, atd.)

Pěstování okrasných květin a rostlin

Pan M.K.  pěstuje okrasné rostliny (většinou bezkvěté) již mnoho let, aktivně používá EM po dobu 4 let. Dříve řešil problémy s vodou, která obsahovala vysoký podíl kovů, kterých se zbavoval pomocí solných tablet, což však snižovalo kvalitu vyprodukovaných rostlin (mapy na listech). Musel zakoupit přístroj na odsolování (vysoké pořizovací i provozní náklady). Od počátku používání EM preparátů přestal používat jak solné tablety, tak také přístroje na odsolování, na listech nejsou žádné mapy, voda se díky EM strukturalizuje, tuto vodu používá na zálivku. Zvláště doporučuje v případě víceletých rostlin. Vše pěstuje ve vlastních prostorách. 

Pan H.L. pěstuje okrasné rostliny, květiny (včetně chryzantém) a čekanku. Aktivně používá EM po dobu 3 let. Díky EM došlo k zvýšené odolnosti rostlin vůči výkyvům teplot a počasí, snížil se šokový efekt při přesazování (či přechodu od pěstitele k zákazníkovi), vytlačily se patogeny, zmizel problém s přechováváním kořenů, u chryzantém není třeba hygienizovat párou, sám si vyrábí vysoce kvalitní substrát (s obsahem EM), odstranil problém s poškozením rostlin vinou mechanického sklízení, prodloužil se termín nutného postřiku rostlin na čtyřnásobek původní doby. Vše pěstuje ve vlastních prostorách. 

Pěstování malin a sady

Pan R.V. pěstuje maliny a má cca 10 ha sadů (převažují slivoně, jabloně a třešně). Aktivně používá EM po dobu 3 let. Díky používání EM se mu zvýšily výnosy, zlepšil se vzhled plodů, cokoliv bylo v průběhu vegetativního období napadeno plísní, tak seschlo a plísně se nepřenášely na ostatní plody. Spadané plody neuklízí, pouze rozšlape a postříká EM preparáty, mikroorganismy vše rozloží. Snížil četnost postřiků o 2/3, aplikuje plošně v několika dávkách po celý rok. Zlepšení zaznamenal také v chuti plodů. Doporučuje naočkovat kobylince EM a tyto přidat pod každý strom. Vše pěstuje na vlastním pozemku. 

Pěstování zeleniny

Pan D.K. pěstuje převážně cibuli a ředkvičky. Sám pěstuje na 10 hektarech, nicméně celková rozloha, na které se v okolí pěstuje cibule a ředkvičky za použití EM je 140 hektarů. Aktivně používá EM po dobu 4 let. Díky používání EM je možná pěstovat stejnou plodinu vícekrát za sebou, a to bez omezení výnosů (pěstební monokultura). Jelikož plodiny začal pěstovat na poli, kde bylo dříve obilí, v půdě se vyskytovala fusarióza, která přezimuje na koříncích. Díky EM dochází k rozložení poslizňových zbytků a tím také k odstranění organické hmoty, na které fusarióza přezimuje. Výnosy má velmi uspokojivé. Vše pěstuje na vlastním pozemku.

 

Reference z oblasti ochrany životního prostředí:

Thajsko, tsunami 2004

Většina z nás jistě pamatuje jednu z nejhorších katastrof poslední doby, která se udála na druhý svátek vánoční v roce 2004 v jihovýchodní Asii. Díky posunu tektonických desek vzniklo podmořské zemětřesení, které způsobilo sérii ničivých vln tsunami. Vzhledem k blízkosti epicentra a absenci předčasného varovnání, byly nejvíce postižené oblasti Indonésie, Thajska a Srí Lanky. Vlny dosahující až 30 metrové výšky smetly vše, co se jim postavilo do cesty a způsobily obrovské materiální škody, hlavně však zahynulo skoro 300.000 lidí. Výška vln a poměrně ploché pobřeží znamenaly poničení a záplavy mnoha kilometrů do vnitrozemí, což znamenalo kontaminaci zdrojů pitné vody, úhyn fauny i flory a vlivem podnebného pásma (vysoké teploty a vysoká vlhkost) i idelální podmínky pro vznik a šíření patogenních bakterií způsobujících hnilobné procesy. Díky příspěvku společnosti EMRO, která dodala EM preparáty, které  byly použity na plošnou aplikaci, jež  probíhala formou postřiků přímo z letadel, a to právě na postižená místa, tedy tlející zbytky fauny a flory, které nemohly být včas neutralizovány, či spáleny. I díky těmto efektivním mikroorganismům (EM) došlo k zabránění rozvoje hnilobných procesů a vzniku masivních epidemií. EM nebyly však používány pouze v Thajsku, ale také v Indonésii a Sumatře.

Honduras - Roatan, problém s komáry

Oblast Roatanu v Hondurasu, je velmi oblíbenou turistickou destinací, která láká kromě bělostných pláží, krásného počasí a tropické kuchyně také na světově druhý největší bariérový útes, skvělé místo pro objevování podmořského života. Skvělé tropické počasí a prostředí však také vyhovuje mouchám a komárům, kteří znepříjemňují život nejen turistům, ale i místním. Situace se zlepšila poté, co byly používány chemické látky (v souladu s regulacemi WHO), avšak po čase začaly být mouchy i komáři proti těmto látkám odolné. Proto bylo SCD Probiotics požádáno, aby se pokusilo problém odstranit čistě přírodní cestou. Bylo provedeno několik testování jak v terénu, tak v laboratořích, za účelem stanovení účinnosti EM preparátu na úmrtnost larev těchto druhů: Aedes aegypti, Anopheles albimanus a Culex quinquefasciatus. Bylo také částečně použito zkušeností s použitím těchto preparátů při redukci výskytu malárie na pole v Indii. Zpracovaný plán vektorového použití EM na oblasti okolo míst, kde se tento hmyz množí, byl použit a EM byly nasazeny v místech s pískem a stojacími vodami. Tedy veškeré vodní plochy, kašny, rezervoáry, zásobníky vody, jezírka, rybníčky, plochy na drobné vodní sporty, do zahrad, na pláže, do oblasti s mangrovníky, prostě všude, kde to bylo nutné z hlediska much a komárů. Dohromady bylo použito 4300 litrů EM, které se po dobu 42 dnů aplikovaly na plochu zhruba 18 akrů. Nikde v oblasti nebyla použita žádná chemikálie v průběhu 4 týdnů před aplikací EM. V průběhu tohoto testování byla zjištěna (červenec-srpen 2010) 99% úmrtnost komářích larev do 4 dnů. Různá nastavení poměrů dávkování bylo možné nastavovat podle momentálních potřeb a díky tomu je možné nastavit dlouhodobě udržitelné prostředí. 

Polsko - odstraňování povodňových škod

V roce 2010 postihly Polsko povodně velkého rozsahu, o to větší, že zaplavily kromě měst a vesnic převážně zemědělskou půdu, která byla kontaminovaná tak, že dle Institutu pro půdní vědy odhadli rekultivaci na dobu 3-5 let. V té době se v Pulawě konalo fórum na téma využívání EM. Díky společnosti EMRO byla zorganizovaná sbírka na pomoc obětem těchto povodní. Ze sesbíraných 30 tisíc EUR bylo přes nadaci nakoupeno vybavení pro 444 hasičských jednotek, jako např. ponorná čerpadla na kontaminovanou vodu - 100ks, plovoucí čerpadla 200ks, či generátory. Díky podpoře EMRA bylo připraveno 150.000 litrů EM roztoku. Část se pomocí vodních děl rozstřikovala po okolní půdě a rostlinách, ale také domech, ulicích a dvorech. Kromě toho bylo část přelito do 1000 litrových IBC kontejnerů, kdy každá ves, či město dostali několik těchto IBC, aby si lidé volně dle potřeby mohli vzít EM a dekontaminovat svou část půdy, dvorku, zahrádky, či odpadů. Ošetření EM bylo v několika fázích a všichni dotazovaní, kteří EM použili, potvrdili, že zápach zmizel několik hodin po aplikaci EM a díky těmto preprátům také rychleji odstranili škody a regenerovali prostředí. 

Haiti - odstraňování škod po povodních a zemětřesení

EM produkty se na Haiti dostaly poprvé v roce 2004 přes lidi, kteří na Haiti přijeli pracovat jako zástupci neziskových organizací a EM měli ze Švýcarska.  Vzniklo školící středisko a poprvé byly šířeji použité EM preparáty po Hurikánu Jane 11.září  2004, kdy povodně následující hurikán, zavinily velké počty obětí a kontaminaci celého okolí. Díky EM bylo možné tyto škody alespoň zredukovat. V roce 2008 to byly hned 4 hurikány, které se přes oblast přehnaly a opět způsobily velké lidské i materiální škody. EM byly použity na všech možných místech, včetně nemocnic, klinik, škol, policejních stanic či věznic. Nejhorší následky pro Haiti však mělo zemětřesení z 12.ledna 2010, které srovnaly se zemí celé oblasti. EM byly použity v první fázi pro vystříkávání provizorních stanů, hromad odpadků, provizorní toalety a další problematická místa. Samotné Ministerstvo veřejného zdraví využívalo EM pro potlačení šířících se chorob způsobených právě následky povodní a zemětřesení, které se odstraňují dosud.                                                                                                                                                                                

ČR - vyčištění části řeky zasažené ekologickou nehodou

V červenci roku 2012 uniklo do moravské řeky Blaty cca 400 metrů krychlových kejdy, z blízké kejdové nádrže, která se protrhla. Díky přítomnosti amoniaku došlo k masivnímu úhynu ryb a přes noc v řece prakticky přestal existovat život. Za běžných podmínek (vzhledem k tomu, že se jednalo o jednu z největších ekologických                havárií v ČR) by se do vody život vracel po mnoha měsících.  Použitý zeolit, který byl po určitou dobu namáčen v EM preparátech, nejen že napomohl k vyčištění vody, ale díky EM došlo i k rychlému odbourání dopadů uniklé kejdy a do řeky se vrátil život během několika týdnů. 

Indie - eko sanace ropných kalů v rafinerii ARL

Ve spolupráci s EMRO proběhl 6-týdenní řízený pokus s eko sanací čistých ropných kalů. Hlavním problémem byla špatná manipulace s mastným a tekutým ropným kalem, složitý, zdlouhavý a ekonomicky náročný postup při dekontaminaci kalů a problematický zápach. Díky použití EM preparátů a bokashi došlo během těchto 6 týdnů k eliminaci nežádoucího zápachu, k přeměně z mastných ropných kalů na lehce manipulovatelnou kyprou hmotu, odbourání nežádoucích látek a snížení koncentrace těžkých kovů (laboratorní rozbory) a po mixu s půdou také k vytvoření druhotného produktu, na kterém se v současné době již pěstuje cibule. 

 

 

Fotogalerie: Reference

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: