ČOV, domovní čistírny, stoupačky

Dnešní, moderní technologie, používaná v domovních ČOV, je na bázi mechanicko-biologického čištění. (nejen)

Taková čistírna potřebuje pro udržení životaschopnosti mikroorganismů, které využívá pro rozklad kalů a biologické čistění, pravidelný zdroj živin, tedy pravidelný přísun kalů, což může být problém v případě rekreačních objektů (chaty, chalupy) i tam, kde se jedná o sezónní provoz.

Existuje v současné době sice již řešení (kalojem), nicméně je třeba počítat s tím, že reaktivace takové čistírny je náročná i z hlediska ekonomicko-časového.

Preparáty, které dodáváme, jsou čistými koncentráty obsahujícími až několik desítek druhů probiotických mikroorganismů (např. laktobakterie, aktinomycety, kvasinky, atd.), které mají funkci vzájemného doplňování a dodávání živin.

Zkráceně řečeno – část z těchto bakterií má funkci rozkladu kalů a organického odpadu, část pročisťuje a revitalizuje vodu, část slouží ke stabilizaci mikrobiologických procesů v prostředí a část slouží jako dodatečná zásoba živin. A to i v případě, že dojde k pravidelnému odčerpání 75-80% objemu domovní ČOV!

 

Pakliže bychom hovořili na dopadech používání EM při aplikaci do odpadních trubek, kanalizačního potrubí, stoupaček a dalších nedostupných, či špatně přístupných míst z hlediska aplikace, opět je třeba zmínit schopnost EM pracovat s organickým odpadem, včetně nánosů a usazenin. Rozmnožení EM po celé délce vedení v daném úseku, vytlačení patogenních bakterií, eliminace zápachu, eliminace koliformních bakterií, salmonely, atd. Je třeba důsledně dodržovat určené množství u dané aplikace, která zajistí postupné uvolňování násosů a usazenin, což dále napomůže k postupného zprůchodnění celého traktu, nikoliv rychlé uvolnění veškerých nánosů, které by vedly k zacpání a zneprůchodnění potrubí, což by vedlo k dodatečným výdajům za mechanické zprůchodnění.  Již malé množství EM používané v pravidelných časových intervalech napomůže k pročištění potrubí za malých ekonomických dopadů. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat!

 

Příklad ČOV:

domácí čistírna pro 4 EO v případě, že není stále v chodu, bude potřebovat reaktivovat tuto ČOV pomocí aktivního kalu, který dodává potřebnou zásobárnu bakterií, které napomáhají v biologickém čistění odpadní vody (neaktivní kal je třeba odvést – finanční náklad, aktivní kal je třeba dovést – další finanční náklad)…i přesto dochází k tomu, že pakliže ČOV kontrolujeme, překvapí nás nežádoucí zápach – známka nedostatečného biologického rozpadu.

Do takové čistírny je třeba dovést cca 80kg 4% aktivovaného kalu pro její opětovnou reaktivaci, odvést ten, který je již neaktivní.

V případě používání preparátů Aqua VItal Kaly, není třeba ani navážet aktivovaný kal při spuštění ČOV, ani vyvážet kal, který byl vinou nečinnosti znehodnocen. Pouze se přilije několik litrů preparátu Aqua Vital Kaly, které zajistí efektivní činnost probiotických mikroorganismů. (efektivní mikroorganismy – EM – postupně zkolonizují daný systém domovní ČOV, a to vše při nižších administrativně-ekonomicko-časových nákladech, než by tomu bylo v případě klasického kalu.

Stejně tak i v případě reaktivace domovní ČOV postačí přilít několik litrů do nepoužívané ČOV a tato se opět rozběhne. (při delší nečinnosti také nebude docházek k bujení patogenních bakterií a tím šíření zápachu – parotěsnou nezabrání šíření patogenů). V současné době stále testováno, na požádání vám můžeme dodat reference.

 

Příklad odpadních trubek v činžovním domě:

klasický činžovní dům (8 pater), včetně kulturního zařízení v přízemí a suterénu a několika kancelářích, či ordinacích tamtéž, měl dlouhodobé problémy s nedostatečnou funkčností odpadů, kde pouze pomáhalo mechanické čistění, což správcovskou firmu firmu velmi nákladově vyčerpávalo, proto se na nás obrátili s žádostí o ekologické odstranění problému (kromě vybublávání odpadů také zápach i v přilehlých prostorech). Hrozilo zde nutnost vyměnit hlavní odpadní rozvody a rozvody vody, taktéž kvůli vnitropotrubním srůstům.

Aplikace byla provedena ve spolupráci s ostatními nájemníky/vlastníky bytových a nebytových prostor v domě, při současném zajištění absence chemických sloučenin na bázi chloru. Po několika týdnech byl pach eliminovaný, odpadní řád pročištěn a zbaven srůstů a to za náklady nesrovnatelně nižší, než by bylo jakékoliv jiné řešení. Na požádání můžeme dodat reference.

 

Upozornění:

Rádi bychom také zdůraznili, že jelikož se jedná o živé kultury (POZOR, NEJEDNÁ SE O ENZYMATICKÉ PŘÍPRAVKY, JELIKOŽ ENZYMATICKÉ PŘÍPRAVKY JSOU NA BÁZI ENZYMŮ, KTERÉ JSOU PRODUKTEM METABOLISMU PRÁVĚ TAKOVÝCH MIKROORGANISMŮ, JAKO JSOU TY NAŠE – A  ENZYMY MAJÍ OMEZENOU FUNKCI DALŠÍHO MNOŽENÍ!!),

je třeba však i dodržovat určitou disciplínu při jejich používání, tedy např.:

  • nepoužívat chemické přípravky na bázi sava v domácnosti
  • nepoužívat ani žádné chemické přípravky na možné pročišťování potrubí (i zde lze efektivně použít naše preparáty- již vyzkoušené
  • a používané v činžovních domech i rodinných domech)
  • neaplikovat za přímého slunce (spíše se však vztahuje na využívání mikroorganismů na otevřených prostranstvích
  • nemíchat s chlorovanou vodou (spíše se vztahuje na využívání mikroorganismů při zalévání pokojových rostlin – je třeba nechat vodu odstát)