Lapoly, septiky...

Lapoly

Lapoly jsou jednou z nejvíce využívaných aplikací v oblasti používání EM preparátů. Jednou z podstatných informací je fakt, že tyto bakterie přímo zbožňují tuk a proto jej také v lapolu konzumují, respektive dále rozkládají. Máme několik velmi prokazatelných výsledků, kde svou roli sehrály právě schopnosti EM v boji s organickým materiálem a špatně se rozkládajícími tuky. V některých případech dokonce dojde až k situaci, kdy tuky ztvrdnou doslova "na kámen" je třeba je mechanicky rozrušovat, což je velmi obtížné. I v takovém lapolu jsme EM preparáty vyzkoušeli, nejprve rozrušili na několika místech povrch a vyhloubili malé prohlubniny, do kterých jsme přímo nalili EM preparáty a poté je nastříkali na celou plochu. Již po několika dnech byl patrný rozdíl na povrchu, tuk se pomalu začal rozpouštět a my jsme mohli proniknout hlouběji, než kde byla dříve pevná vrstva ztvrdlého tuku. Po zhruba měsíci dojde k ustálení, tuk je již rozložen. Ohledně zápachu -. je třeba vědět, že by se v ten samý moment mělo dbát i na vnitřní ošetření stěn lapolu, protože i tam se drží patogenní bakterie, které svou emisí plynů způsobují známý zápach.

Jedna z našich čerstvých zkušeností je z Gymnázina na Praze 4, kde preparáty používají přes čtvrt roku. Aplikace navazovala na předchozí půl roční dohodu o využívání enzymatických přípravků, které však nedosahují takových výsledků, jako EM preparáty. Podstatně se změnila struktura odpadu, zlepšily se i další sledované parametry. Vřele proto doporučujeme pro restaurace, veškeré školy a školky s jídelnami, popřípadě i do samotných nádob na odpad, či kontejnerů. Výsledek bude poměrně jasně viditelný, sníží se zápach, zlepší se i pocit z používáním čistě nemodifikovaných přírodních bakterií.

 

Septiky, suché WC, jímky, žumpy, atd.

Jelikož EM preparáty mají velkou účinnost v oblasti ekologické údržby a čištění trativodů,  můžeme i vřele doporučit jejich používání v oblasti septiků, jímek, zádržných nádrží na splašky, apod. Podstatné omezení zápachu, snížení množství hmoty, snížení nežádoucích bakterií, to jsou jen některé příklady úspěšného použití EM preparátů.