Ochrana životního prostředí

Díky stále se zvyšujícímu zájmu široké veřejnosti o životního prostředí, které nás obklopuje, se prohlubuje i zájem o možnost zajištění takových podmínek, které umožní dlouhodobou balanci mezi přírodou a těmi, kteří ji ovlivňují - tedy lidmi. Zájem je hlavně o tzv."trvale udržitelný rozvoj". Co je tím míněno? Podstatou je vlastně usměrnění našich kroků, týkajících se ochrany životního prostředí, takovým směrem, který napomůže k zastavení negativního ovlivňování a napomůže v revitalizaci celkového stavu přírody s postupným navracením původního biotopu a uvedení do takového stavu, který byl před obdobím, ve kterém stav přírody nebyl jednou z priorit.

Společnost EMRO Japan,  jejímž zakladatelem je Prof.Higa (japonský "objevitel" výhod využívání probiotických - efektivních mikroorganismů), se rozhodla vypomoci při odstraňování následků ekologických katastrof, a to za pomocí právě těch probiotických mikroorganismů, které používají i naši zákazníci. Níže jsou některé z těchto událostí, na jejichž odstraňování se EMRO Japan  podílela.

Thajsko, tsunami 2004

Většina z nás jistě pamatuje jednu z nejhorších katastrof poslední doby, která se udála na druhý svátek vánoční v roce 2004 v jihovýchodní Asii. Díky posunu tektonických desek vzniklo podmořské zemětřesení, které způsobilo sérii ničivých vln tsunami. Vzhledem k blízkosti epicentra a absenci předčasného varovnání, byly nejvíce postižené oblasti Indonésie, Thajska a Srí Lanky. Vlny dosahující až 30 metrové výšky smetly vše, co se jim postavilo do cesty a způsobily obrovské materiální škody, hlavně však zahynulo skoro 300.000 lidí. Výška vln a poměrně ploché pobřeží znamenaly poničení a záplavy mnoha kilometrů do vnitrozemí, což znamenalo kontaminaci zdrojů pitné vody, úhyn fauny i flory a vlivem podnebného pásma (vysoké teploty a vysoká vlhkost) i idelální podmínky pro vznik a šíření patogenních bakterií způsobujících hnilobné procesy. Díky příspěvku společnosti EMRO, která dodala EM preparáty, které  byly použity na plošnou aplikaci, jež  probíhala formou postřiků přímo z letadel, a to právě na postižená místa, tedy tlející zbytky fauny a flory, které nemohly být včas neutralizovány, či spáleny. I díky těmto efektivním mikroorganismům (EM) došlo k zabránění rozvoje hnilobných procesů a vzniku masivních epidemií. EM nebyly však používány pouze v Thajsku, ale také v Indonésii a Sumatře.

Honduras - Roatan, problém s komáry

Oblast Roatanu v Hondurasu, je velmi oblíbenou turistickou destinací, která láká kromě bělostných pláží, krásného počasí a tropické kuchyně také na světově druhý největší bariérový útes, skvělé místo pro objevování podmořského života. Skvělé tropické počasí a prostředí však také vyhovuje mouchám a komárům, kteří znepříjemňují život nejen turistům, ale i místním. Situace se zlepšila poté, co byly používány chemické látky (v souladu s regulacemi WHO), avšak po čase začaly být mouchy i komáři proti těmto látkám odolné. Proto bylo SCD Probiotics požádáno, aby se pokusilo problém odstranit čistě přírodní cestou. Bylo provedeno několik testování jak v terénu, tak v laboratořích, za účelem stanovení účinnosti EM preparátu na úmrtnost larev těchto druhů: Aedes aegypti, Anopheles albimanus a Culex quinquefasciatus. Bylo také částečně použito zkušeností s použitím těchto preparátů při redukci výskytu malárie na pole v Indii. Zpracovaný plán vektorového použití EM na oblasti okolo míst, kde se tento hmyz množí, byl použit a EM byly nasazeny v místech s pískem a stojacími vodami. Tedy veškeré vodní plochy, kašny, rezervoáry, zásobníky vody, jezírka, rybníčky, plochy na drobné vodní sporty, do zahrad, na pláže, do oblasti s mangrovníky, prostě všude, kde to bylo nutné z hlediska much a komárů. Dohromady bylo použito 4300 litrů EM, které se po dobu 42 dnů aplikovaly na plochu zhruba 18 akrů. Nikde v oblasti nebyla použita žádná chemikálie v průběhu 4 týdnů před aplikací EM. V průběhu tohoto testování byla zjištěna (červenec-srpen 2010) 99% úmrtnost komářích larev do 4 dnů. Různá nastavení poměrů dávkování bylo možné nastavovat podle momentálních potřeb a díky tomu je možné nastavit dlouhodobě udržitelné prostředí. 

Polsko - odstraňování povodňových škod

V roce 2010 postihly Polsko povodně velkého rozsahu, o to větší, že zaplavily kromě měst a vesnic převážně zemědělskou půdu, která byla kontaminovaná tak, že dle Institutu pro půdní vědy odhadli rekultivaci na dobu 3-5 let. V té době se v Pulawě konalo fórum na téma využívání EM. Díky společnosti EMRO byla zorganizovaná sbírka na pomoc obětem těchto povodní. Ze sesbíraných 30 tisíc EUR bylo přes nadaci nakoupeno vybavení pro 444 hasičských jednotek, jako např. ponorná čerpadla na kontaminovanou vodu - 100ks, plovoucí čerpadla 200ks, či generátory. Díky podpoře EMRA bylo připraveno 150.000 litrů EM roztoku. Část se pomocí vodních děl rozstřikovala po okolní půdě a rostlinách, ale také domech, ulicích a dvorech. Kromě toho bylo část přelito do 1000 litrových IBC kontejnerů, kdy každá ves, či město dostali několik těchto IBC, aby si lidé volně dle potřeby mohli vzít EM a dekontaminovat svou část půdy, dvorku, zahrádky, či odpadů. Ošetření EM bylo v několika fázích a všichni dotazovaní, kteří EM použili, potvrdili, že zápach zmizel několik hodin po aplikaci EM a díky těmto preprátům také rychleji odstranili škody a regenerovali prostředí. 

Haiti - odstraňování škod po povodních a zemětřesení

EM produkty se na Haiti dostaly poprvé v roce 2004 přes lidi, kteří na Haiti přijeli pracovat jako zástupci neziskových organizací a EM měli ze Švýcarska.  Vzniklo školící středisko a poprvé byly šířeji použité EM preparáty po Hurikánu Jane 11.září  2004, kdy povodně následující hurikán, zavinily velké počty obětí a kontaminaci celého okolí. Díky EM bylo možné tyto škody alespoň zredukovat. V roce 2008 to byly hned 4 hurikány, které se přes oblast přehnaly a opět způsobily velké lidské i materiální škody. EM byly použity na všech možných místech, včetně nemocnic, klinik, škol, policejních stanic či věznic. Nejhorší následky pro Haiti však mělo zemětřesení z 12.ledna 2010, které srovnaly se zemí celé oblasti. EM byly použity v první fázi pro vystříkávání provizorních stanů, hromad odpadků, provizorní toalety a další problematická místa. Samotné Ministerstvo veřejného zdraví využívalo EM pro potlačení šířících se chorob způsobených právě následky povodní a zemětřesení, které se odstraňují dosud. 

Fotogalerie: Ochrana životního prostředí