Zemědělství

Zemědělská produkce má v ČR již od jejího vzniku pomalu sestupnou tendenci, která se ještě více prohloubila vstupem ČR do EU, což napomohlo k většímu otevření trhů, snížení nákladů na pohyb zboží, služeb, kapitálu a práce a k větší dostupnosti zahraniční produkce na domácím trhu. Bohužel to také znamenalo ztrátu komparativních výhod (pro ČR např. v oblasti cukrovarnictví, pěstování brambor, česneku, apod.), jelikož pro obchodní řetězce v jejich objemech je většina evropské zemědělské produkce stejně (v některých případech i lépe) cenově dostupná, než naše vlastní, domácí.

Protože kolektivizace po roce 1948 neznamenala jen zánik soukromého zemědělství (na rozdíl od např. Polska), ale i postupnou ztrátu vztahu k půdě, začalo docházek k nevratným zásahům do přírody (zcelování pozemků a zánik mezí,  razantně zvýšené využívání chemických přípravků pro ošetření půdy a plodin, odklánění potoků, pěstební monokultury, atd.) a tím k degradaci půdy, zvýšené náchylnosti k erozím, snížení procenta humusu, apod.

V současné době již dochází k určité transformaci i tohoto odvětví, nicméně stálé boje s legislativou, dotacemi, maximalizace zisku a konzervatismus,  stále většinu osob aktivních v této oblasti drží u "tradičních" forem hospodaření, tedy za přístupu chemie, NPK, herbicidů, pesticidů a fungicidů. Přitom je již delší dobu zřejmé, že stále zvyšující se množství nutných chemických sloučenin, které drží úrodu na alespoň relativně stejné meziroční úrovni, nebude v blízké budoucnosti udržitelné z hlediska kvality půdy. V současné době jsou v ČR nejohroženější právě nejvíce úrodné půdy Jižní Moravy, kde je i největší procento humusu!

Výzkum v oblasti využívání efektivních mikroorganismů (EM) již pokročil natolik, abychom mohli tvrdit, že při pravidelném používání preparátů na bázi EM lze účinně a dlouhodobě řešit špatnou kondici půdy, napomoci ve stabilizaci mikrobiologických procesů v půdě, zvýšit procento humusu (při dostatečném množství organické hmoty), zvýšit výnosy a kvalitu. Své poznatky čerpáme z Japonska (více jak 30 let používány), USA (více jak 15 let používány), Polska (více jak 10 let používány) a mnohých dalších zemí, jako jsou např. Německo, Rakousko, Itálie, Anglie, ale i Malajsie, Thajsko, Filipíny, Indonésie, Quatemala, Kolumbie, Uruguay, a jiné.

Díky mezinárodní spolupráci, řešení problémů a předávání poznatků, výzkumů a aplikací dochází k tomu, že existuje celé společenství těch, kterým záleží na dalším informování veřejnosti o budoucí nutnosti a výhodách využívání preparátů na bázi EM.

 

Rostlinná produkce

Rostlinnou produkci dále pro naše účely dělíme na Produkci ovoce a zeleniny, Produkci obilovin, Produkci ovoce - Sadovnictví, Produkce okrasných květin, keřů a stromů

více viz samostatná kapitola Rostlinná produkce

 

Živočišná produkce

Tato kapitola zahrnuje následující témata: Drůbež, Prasata, Skot, Koně, Ostatní (Zoo, exotické, nezařazené).

více viz samostatná kapitola Živočišná produkce

 

Domácí zvířectvo

Domácí zvířata dále pro naše účely dělíme na Psi, Kočky, Hlodavci, Ptáci, Rybičky, Ostatní (exotické, nezařazené).

více viz samostatná kapitola Domácí zvířata a ostatní