Rostlinná produkce

Rostlinná produkce je v ČR přizpůsobena potřebám zemědělství produkujícího živočišnou výrobu, dále potravinářskému průmyslu a dále skupina zahrnující jak další zpracovatelský průmysl, tak i oblasti pěstování energetických plodin a rychle rostoucí dřeviny (RRD). Nejčastěji jsou u nás pěstované pšenice, kukuřice, ječmen, žito, řepka olejka, chmel, vinná réva, brambory, rozvíjí se pěstování původního českého česneku, dále např. technické konopí, apod. Mnoho pozemků s půdou o vysokém podílu humusu, bohužel, obsadily fotovoltaické elektrárny, nicméně i tak není rostlinná produkce v ČR zanedbatelná.

Jaké jsou hlavní výhody využívání EM v rostlinné sféře?

 • vyvážení poměru dusíku a uhlíku
 • rychlejší proces rozkladu organické hmoty v půdě (dokončený fermentační proces)
 • zlepšená retence půdy (hrudkovitá struktura)
 • zabránění tvorby hnilobných procesů v půdě
 • zlepšená schopnost rostlin absorbovat živiny a minerály obsažené v půdě
 • zlepšený vzhled i chuť plodů, které jsou na půdě ošetřené EM vypěstovány
 • zlepšený kořenový systém rostlin
 • zlepšená schopnost odolávat nejen zimě a suchu, ale také škůdcům a patogenům
 • eliminace tzv. "plužné desky"
 • zvýšená výnosnost díky zvýšenému počtu květenství a nižšímu počtu škůdců
 • snížení ekonomických dopadů při pěstování a produkci, a to díky odbourání chemikálií (pesticidy, chemická hnojiva, atd.)
 • rozklad látek, které jsou pro člověka zdraví škodlivé, jako je např. DDT, ropné látky a různé pesticidy

Kdy by bylo nejvhodnější preparáty aplikovat?

Bavíme-li se obecně, potom nejvhodnějším se jeví doba těsně před deštěm, v jeho průběhu a po něm, dojde tím k lepšímu zapravení preparátů do půdy, která se vodou dostane ještě hlouběji, než bychom toho dosáhli v běžném případě. Stejně tak, díky přítomnosti fototropních bakterií a obecně známému faktu, že UV záření je nevhodné pro jakékoliv bakterie, by nemělo nikdy docházet k aplikaci za přímého slunečního svitu. (lampy s UV zářením jsou např. používané v jezírkách, kde pomáhají zabraňovat tvorbě vodní řady - bohužel zároveň způsobují částečnou sterilitu prostředí, které v první fázi rychleji obsadí patogeny, jakožto silnější druhy bakterií.

Pakliže hovoříme o ročním období, tak nejvhodnější se jeví následující schéma:

 • první "naočkování" by mělo probíhat na podzim po sklizni, kdy se aplikují EM na poslizňové zbytky, které se spolu s EM zaorají (EM napomůžou v rozkladu poslizňových zbytků, které budou použity jako organická hmota, která se díky probiotikám přemění v humusové složky - formou zálivky
 • další aplikace by měla proběhnout na začátku vegetativní aktivity, tedy na jaře, kdy vše pučí a začíná růst - formou zálivky
 • další aplikace by měla proběhnout v průběhu květenství, a to kvůli škůdcům - formou postřiku
 • další aplikace by měla proběhnout před samotnou sklizní, nejlépe kolem 2 týdnů před termínem sklizně

Čím více upřesňující informace budeme vědět, tím lépe zacílíme i aplikaci a dávkování.

Produkce zeleniny a ovoce

Vzhledem k mírnému pásmu je u nás pěstování ovoce a zeleniny již tradiční součástí naší kultury a plody na našem  jídelníčku. Předně je třeba říci, že probiotické mikroorganismy napomáhají obecně k posilování imunity rostlin, zlepšení jejich kořenového systému, schopnosti absorbce minerálů a živin z půdy, proto jakákoliv zelenina, či ovoce, budou na tyto preparáty reagovat pozitivně. Budeme-li hovořit o zelenině, asi nejvíce rozšířené je u nás pěstování "Okurka, Rajské, Kapusta, Zelí, Květák, Mrkev, Petržel, Celer, Ředkvičky a samostatná kapitola jsou Brambory.

Dělíme na zálivku a postřik. Zálivku provádíme do kořenového systému a v jeho okolí, v množství cca 1,5l EM pro vnější použití/100m2 v takovém množství vody, která zajístí rovnoměrné a dostatečné provlhčení celé plochy.

V době vegetativní aktivity je vhodné ještě provést postřik, který je plošný, aplikuje se přímo na rostliny. Ideální jsou 4 postřiky, přesto i 2 postřiky znamenají zvýšení šance na vyšší úrodu a zlepšení chuťových parametrů budoucího plodu. Přidejte 0,5l EM pro vnější použití do 5 litrů vody, společně s 0,05l EM speciál  5 a aplikujte na 100m2 plochy.

Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že například u níže popsaných jahod byl nárůst počtu květenství a následně i plodů velmi markantní (samozřejmě po použití námi dodávaných preparátů).

Dalšími oblíbenými rostlinami jsou Jahody, maliny, ostružiny, borůvky, kanadské borůvky, černý rybíz, angrešt a rybíz červený. Vždy je dobré nejprve "naočkovat" půdu, než do ní vysadíme dané rostliny, či vysejeme semínka (která také pro zvýšení klíčivosti můžeme na krátkou chvíli namočit do roztoku tvořeného 10% koncentrací EM pro vnější použití a zbytkem vodou). V průběhu vegetativní aktivity a to v posloupnosti: jaro (začátkem růstu výhonů), před květem, po květu a před sklizní. Pakliže by vznikla obava z šíření, či vzniku plísní (vytrvalé deště, problém u sousedů, atd.), přidejte do jednoho postřiku také EM speciál 5 v poměru 0,05l / 10 litrů vody. Samotný preparát poté v poměru 0,5l pro vnější použití / 10 litrů vody.  Bude-li obava z plísní pokračovat, přidejte ještě separátně jeden postřik EM speciál 5 v poměru 0,1litr  EM speciál 5 / 10 litrů vody / 100m2.

Nesmíme samozřejmě, opomíjet ani SADY. Většinu odrůd rostoucích v integrované i ekologické produkci, napadají nejčastěji škůdci typu Obaleče, či Pilatky, z chorob je jednou z nejčastějších strupovitost, vznikající hnilobným procesem tlejícího listí, kde unikající askospóry jsou příčinou (a zdrojem) primárních infekcí. Zde se používání našich preparátů zvlášť doporučuje v kombinaci s EM Ochrana rostlin, aby se vytvořila ochrana pro nejvíce kritické období, které konči cca dva týdny po odkvětu. V této fázi se uvolní největší množství askospor, které postupně stoupají díky teplotě do vzduchu a napadají dřevinu, listy. Jeliož se jedná o patogen, použití našich preparátů jej vytlačí a nedojde tak k fázi, kdy by se askospory uvolňovaly. To podstatně snižuje možnost výskytu strupovitosti, ale i jiných houbovitých onemocnění. Zároveň dojde k rozložení zmiňovaného listí do formy makro a mikroelementů, které jsou dále vtřebávány přes kořeny samotnými dřevinami, čímž se kruh uzavírá. Velmi doporučujeme vyzkoušet tyto preparáty, mají zásadní vliv na zdraví dřevin, zvyšování jejich imunity a prodloužení skladování plodů. Jednou z výhod také je, že již mumifikovaný plod nebude dále zdrojem infekce, protože choroba nebude mít možnost se dále šířit. 

Několik upozornění: neaplikujte za přímého slunečního svitu, UV paprsky zabíjí mikroorganismy. Ideální je aplikovat při zatažené obloze, či před deštěm, nebo v podvečer. 

Produkce obilovin

Pakliže hovoříme o produkci obilovin, které lze v ČR s úspěchem pěstovat, je nasnadě, že jednou z našich priorit i zde je dosáhnout maximalizace zisku, ovšem zároveń je i zde kladen vyšší důraz na kvalitu takových obilovin, výnosnost / výtěžnost pole a také zdraví plodů / klasů / půdy. Při využívání EM preparátů je možné dosáhnout celkového ozdravění půdy, zpřístupnění minerálů a živin, posílení imunity rostlin / plodin, vyšší odolnost vůči cizopasníkům, vlivům počasí. JAKO ZCELA ZÁSADNÍ POVAŽUJEME SCHOPNOST TĚCHTO MIKROORGANISMŮ VYTVOŘIT ORGANICKÝ DUSÍK. NA JEDEN HEKTAR TO MŮŽE BÝT I VÍCE JAK 15 TUN. Chápeme, že existuje jakási ekonomika provozu, náklady na techniku, nízké výkupní ceny, atd.....ano, nicméně stále existují možnosti (přechod na plné eko/bio zemědělství - díky preparátům to lze, jsou certifikované pro použití v ekologickém provozu, a rázem povyskočí i výkupní ceny - i náklady, ale to pouze na začátku), jak s takovou nadstandardní plodinou prorazit na trh, její kvalita chuťová / vzhledová je evidentní. Náš přístup je takový, že prvotní ukázka na několika hektarech ve stejných podmínkách, jako je konvenční pěstování za konvenčních podmínek, dá každému důkaz o tom, že EM napomáhají v přirozené funkci koexistování půdy a rostlin / plodin, harmonizují mikrobiologické prostředí, a tím vytvářejí ideální podmínky pro zdravý růst.

Náklady na celoroční ošetření 1 hektaru jsou závislé na vstupních podmínkách. V jaké je kondici půda? Co bylo oseto v posledních 5 letech? Co se používá za chemii? Dávkování a aplikace jaké a v jakých intervalech? Hnojí se? Co a kdy? Stejně tak jsou důležité i aspekty týkající se umístění dané polnosti . Jakmile jsou vstupní informace známy, je zpracován plán, který počítá se 3 hlavními fázemi: uzdravění rostliny a zotavení pole, ochrana při květenství/při sklizni, ochrana před mrazem a přemrznutím.

Z pravidla se jedná o větší projekty (v řádech stovek až tisíců hektarů - například v Polsku jsou samostatní zemědělci, kteří sami obhospodařují půdu mezi 20-50 tisíci hektary, celé s pomocí EM preparátů). Výnosnost je různá, nicméně v některých případech je již osmým rokem monokulturní výsev, a to při stále se pomalu zvyšujícím výnosu. Napomáhá k tomu také zvyšování podílu humusu, díky ošetření posklizňových zbytků EM preparáty, které napomohly k jejich úplnému rozkladu, kterým se navýšil organický materiál. Zemina poté získává lepší kvality jak fyzikální (sníží se hrudkovatost, zvýší retence, sníží náchylnost k erozi), tak i mikrobiální (vyvážený poměr minerálů, živin, atd.)

Produkce ovoce - Sadovnictví

Preparáty se používají průběžně po celý rok, s rozdílem aplikace. Na podzim a na jaře je nejvhodnější pomocí zálivky dostat mikroorganismy do kořenového systému, kde napomohou ke zvýšení imunity (odolnosti) vůči nižším teplotám, a to díky tzv. trehaloze, dvoucukru, který obalí buňky a zabrání tak zmrznutí, které by zapříčinilo potrhání buněčné stěny dané rostliny, v létě to znamená opak, tedy pomáhá zadržovat vodu a tím zvyšuje schopnost rostliny přežít extrémnější teplotní výkyvy.

Dále také pomáhá ve schopnosti přijímat nezbytné živiny a minerály a to v maximálně vstřebatelné formě pro danou rostlinu, tedy vše vstřebá, sám při tom vytvoří velké množsví volného, organického dusíku, který je plně vstřebatelný. To se, samozřejmě odráží na kvalitě plodů, dobré zdravotní kondici dané rostliny, odolnosti vůči cizopasníkům. U plodů poté tvar, chuťové vlastnosti a také např. možná délka skladování, která je mnohdy prodloužena až o několik měsíců, jsou hlavními výhodami působení těchto mikroorganismů v námi dodávaných preparátech. Tím, že zabráníme možnému šíření plísní od již napadených plodů, výrazně tak prodloužíme použitelnost těchto plodů při jejich skladování. To také ve výsledku znamená nemalý ekonomický přínos ve smyslu snížení ztrát způsobených skladováním.

Druhým způsobem aplikace je postřik, který se provádí několikrát do roka. Jelikož chceme zabránit tomu, aby se nám cizopasníci a běžné choroby dostaly do květu a napadly jej, provádíme postřik s důrazem na jejich ošetření. Ideální je ošetřit před květem a po odkvětu. Poté je vhodné ošetřit při dozrávání plodů, kdy se je chystáme během krátké doby sklízet. (prodlouží možnou skladovatelnost a zabrání šíření plísní z plodů, které již byly napadeny.

Ohledně množství a ekonomické náročnosti: není třeba se obávat vysokých výdajů, budeme-li např. brát Jabloně, či hrušně - v 5 litrech vody rozmícháme 0,3 l (3dcl ) EM pro vnější použití, které aplikujeme na ploše zhruba 100m2 (při postřiku v době květu je dobré ještě přidat 0,05l EM speciál  5 / 100m2, které napomáhá při boji proti plísním. Bavíme-li se o zálivce, na podzim se dává pro zvýšení odolnosti přes zimu, na jaře pro zlepšení zotavení po zimě a plynulý náběh do plné vegetativní aktivity.  Zde aplikujte po dohodě se zástupcem, je třeba znát další podmínky týkající se půdy, polohy, používaných chemických preparátů, dosavadní praxe, atd.

Švestky, broskve, meruňky, višně, třešně apod. se ošetřují podobným způsobem, jako jabloně, či hrušně - zde bychom pouze kladli důraz na ošetření v případě krupobití - pro co největší zmírnění možných škod a negativních ekonomických dopadů, bychom doporučili aplikovat co nejdříve po krupobití EM pro vnější použití  ve stejném množství, jako v případě pravidelného postřiku. V případě, že byste se obávali výskytu plísní (např. při silných, dlouhotrvajících deštích, apod.), poté použijte současně také 0,05l EM speciál  5. Relativně malé množství se vám může velmi vyplatit v případě, že by již šíření plísní začalo.

Je třeba mít na paměti, že se jedná o preparáty tvořené živými mikroorganismy, tedy není možné bez předchozí dohody používat chemické preparáty, které by mohly velmi negativně ovlivnit jejich funkci, popřípadě ji neumožnit realizovat. Proto diskutujte v současné době používané přípravky. Děkujeme.

Produkce okrasných květin, keřů a stromů

Jak již bylo uvedeno výše, stejně, jako je to u ovoce a zeleniny, i při produkci okrasných květin, případně ošetření keřů, sukulentů, koniferů a běžných stromů, EM napomáhají v lepší absorbci živin a minerálů, způsobují hustší kořenový systém, zvýšený počet květenství, prodloužení doby, po kterou rostliny kvetou, zvýší jejich imunitu, zlepší vzhled (syté barvy a listy s menším množstvím kazů). Lze použít zálivku, hlavně ta je však potřeba ve chvíli, kdy by došlo k přesazení rostliny, jelikož EM zmírňují dopad stresu na rostlinu způsobeným např. změnou prostředí, přesazením, dlouhým převozem, atd. Lze také napomoci v jednodušším přezimování (u víceletek), pakliže zalijete rostlinu před zimou roztokem s 10% EM pro vnější použití.

Hlavní aplikace by měla probíhat formou postřiku. Pakliže jste zastánce častějšího používání EM, poté doporučujeme 2x měsíčně roztokem v poměru 1 díl EM na 20 dílů vody (tedy 1 litr EM pro vnější použití  na 20 litrů vody). Pakliže raději volíte opatrnou cestu, přidávejte 1x měsíčně roztok v poměru 1:10 s vodou. Máte-li obavy z šíření plísní, či cizopasníků, potom doporučujeme přidat EM Flora Vital Ochrana Rostlin  v poměru 1:100, tedy 1 litr EM speciál 5 na 100 litrů vody v jednom z pravidelných postřiků.

Např. u Jehličnanů, bychom doporučili ošetřit strom 1-2x ročně EM pro vnější použití  v koncentraci 1:50 s vodou a to formou zálivky rovnou ke kořenům. Po zimě, či vlivem napadení nežádoucích cizipasníků, mívají jehličnany konce větví a následně i nové růsty. 4 postřiky ročně roztokem s ředěním 1:20 by mělo zajistit dostatečné ošetření pro rovnoměrný růst.

V případě jakýchkoliv Okrasných keřů, je vhodné provést několik zálivek s použitím EM pro vnější použití  v poměru 1:50 s vodou. 1 taková zálivka (kromě běžného zalévání) za 2-3 měsíce je dostatečná. Kromě toho je vhodné 4x ročně postříkat keře, či stromky tímtéž preparátem v 5% koncentraci  s vodou. U Růží, pakliže chceme úspěšně čelit obvyklým škůdcům, jako jsou například mšice, ale také utlumit houbové či plísňové choroby, měli bychom aplikovat 1x měsíčně v poměru 1:20, popřípadě ještě přidat EM speciál 5 v poměru 1:99 s vodou (jinými slovy, pakliže použijete na 10 litrů horní víčko, bude to dávka akurátní.

 

Skladování vypěstovaných produktů

 

Silážování

V současné době většinou používané metody silážování mají problém s tím, že jsou ohroženy vznikem míst, ve kterých siláž zahnívá a poté je, samozřejmě, zvířaty těžko konzumovatelná, s dalšími riziky ve formě otrav. Jak již bylo výše uvedeno, EM preparáty napomáhají vytlačit patogenní bakterie, a tím zabrání i procesu zahnívání jako takového. Tedy problém se zahníváním by byl tímto vyřešen. Ovšem EM umějí více - ve stejné době, kdy budou zabraňovat šíření patogenních bakterií, napomohou také k lepší využitelnosti krmiva, jelikož zvýší podíl lépe přístupných minerálních složek. Znamená to, že tím, že budeme přidávat EM do siláže (nejen povrchově a jednorázově, ale pravidelně tak, aby byly EM i uvnitř), budeme tím i podávat EM dále krmeným zvířatům, pro které to bude mít velmi pozitivní vliv na trávení (vyčistí to trávicí ústrojí), napomůže zlepšit imunitu a celkový zdravotní stav.

Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, bylo by nejlepší ošetřovat EM již samotné rostliny, které budou určeny k silážování, od samotného začátku jejich vegetativní aktivity, což napomůže k pomalému odbourání pesticidů a dalších nežádoucích chemických přípravků. Zároveň to také napomůže k lepší kvalitě samotné půdy, ve které budou rostliny pěstovány.

 

Balíkování

Již jsme sami měli možnost vyzkoušet používání EM na balíky sena / slámy. Používal se EM pro vnější použití  zředěný s vodou, jehož aplikace byla na samotné mechanizaci a rovnoměrně se mlžila (velmi drobné kapky) přes podavač. Výsledek? Klienti si kvalitu velmi chvíli, takto ošetřené balíky jsou vyhledávané např. kozími, či ovčími farmami, protože právě tato zvířata mají problémy s odbouráváním kyseliny máselné, které by v běžných podmínkách vznikla z kyseliny mléčné. Balíky ošetřené EM zabrání v dalších aktivitách patogenních bakterií a výrazně zlepšují kvalitu samotného materiálu. Napište nám a my se s vámi rádi podělíme o další informace. 

 

Uzavřené větrané haly, sklepy, chladírny

Pakliže budeme hovořit o uzavřených halách, sklepech, či chladírnách, je třeba si uvědomit, že EM mají určité teploty, které jsou jejich oblíbené (a při kterých je jejich efekt tím pádem i největší), a poté ty méně oblíbené. Zatímco jakékoliv teploty nad 30 stupňů Celsia - čí vyšší, tím méně příjemné, hraničí až s teplotami, které by pro mikroorganismy byly neslučitelné s životem, u nižších teplot je to tak, že čím nižší je teplota, tím nižší je i celková aktivita, až dojde k jakési hybernaci. Proto i při nižších teplotách bude výsledek zřejmý až za nepoměrně delší dobu, než je tomu např. na jaře při teplotách 25 stupňů Celsia. Hovoříme-li o prostorách, které se hermeticky uzavírají, ikdyž se do nich vchází, poté doporučujeme ošetřit tak, aby se veškeré prostory uvnitř důkladně vystříkaly roztokem EM a vody, a to včetně stropů a všeho, co je přítomné (háky na maso, regály, atd.), lze doplnit dalšími čistícími zónami pro osoby, které jsou ve styku s danými prostorami.

Ohledně uzavřených větraných hal, sklepů a dalších podobných objektů - zde je třeba vědět, co je konkrétně problém, s čím je třeba bojovat. Na základě toho navrhneme postup a zpracujeme několik alternativ, včetně rozpočtu.