Živočišná produkce

Živočišná produkce, zde máme na mysli hlavně drůbežářský průmysl (kuřata, slepice, vejce, brojlery, husy, krůty), dále chov prasat, skotu, ovcí, koz, popřípadě i netradičních druhů zvířat, jako je např. pštros, lama. Samostatnou kapitolou, avšak tvořící také oblast, kde EM velmi výrazně umí pomoci, jsou domácí zvířata (včetně hlodavců), koně, nejen akvarijní ryby a ptactvo (jako např. holubi, kanárci, andulky, papoušci, apod.)

Jaké jsou hlavní výhody používání EM v živočišné sféře?

  • zlepšené trávení (a snížený průběh otravy)
  • zlepšená imunita
  • zlepšený vizuální stav zvířete (lepší a hustší srst,
  • výrazné omezení, popřípadě odstranění antibiotik
  • vytlačení patogenů (např. enterokok, salmonela, koliformní bakterie)
  • celkové ozdravění organismu živočicha

Ostatní (Zoo, exotické, nezařazené)

Zde bychom se chtěli zastavit u toho, že každé zvíře je jedinečným tvorem a i mezi těmito tvory existují ti, kteří nemusí na EM reagovat mnoho, popřípadě až v delším časovém odstupu. Obecně lze však říci, že není na planetě (zatím známý) tvor, kterému by měly EM činit něco negativního, popřípadě dokonce škodit. Tedy vrátíme-li se k ostatním tvorům, které jsme výše nezmiňovali (a jichž je nepoměrně více), pravidelná konzumace EM, respektive styk s nimi ve svém prostředí (i umělém - viz Zoo), bude mít pozitivní dopad na jejich trávení, sníží toxicitu jejich výkalů, zlepší vitalitu, celkové zdraví a vzhled. Hygienizace vlastních prostor napomůže k vytlačení patogenních bakterií, což dále povede k snížení možnosti styku s patogeny. Čerstvě narozená zvířata by opět měla dostat koncentrovaný preparát v podobě několika kapek - čajové lžičky dle váhy. Později přidávat do krmení a pití v malých dávkách každý den. Při zranění potírat 10% roztokem EM Refresh. Při možné stresové zátěži podávat přechodně zvýšené množství pro snížení stresové hladiny.