DRŮBEŽ

Drůbež - pro naše účely zde zahrneme veškeré chovy (volný, farmový, halový), u každého se trochu zastavíme. Volný chov - jedná se o bio chov. EM se přidávají jak do vody, kterou se ošetřuje prostor vyhrazený pro drůbež. EM se také přidává do pítek či míst, kam obvykle drůbež chodí. Poměr je 1:2000 s vodou! Drůbeži napomůže ve zlepšení trávení, zlepší celkový zdravotní stav, zlepší vzhled, zlepší chuťové kvality a kvalitu masa samotného.

Hovoříme-li o chovu halovém, zde je třeba brát do úvahy více skutečností. Předně přesně dané časové rozvrhy 35-37 dní chov, 7 dní na vyklizení, hygienizaci, navezení podestýlky, opět hygienizaci, vyvětrání a (v zimě) zatemperování a opět chov. Zde je třeba zpracovat přesný harmonogram aplikace EM, s ohledem na technologickou stránku věci, včetně zařízení. EM se zde používají na hygienizaci prostor, a to včetně všeho, co je jejich nedílnou součástí - tedy i podestýlky, dále se přidávají do rozvodů vody do pítek, do krmiva a přes springlery se též rozstříkávají na samotnou drůbež (vždy hovoříme o roztoku EM a nechlorované vody).  Postřik by měl být důkladný, tedy nejen podlahu (mimo jiné také napomáhá v lepším odstraňování nečistot), ale také veškeré stěny, stropy, rozvody vody, zkrátka vše, co je součástí prostor. Jakmile budou prostory takto vystříkány, je navezena podestýlka a také ta je ošetřena postřikem (či mlžením) roztoku EM a vody. Je důležité ošetřit i podlahu pod podestýlkou, proto se provádí postřik znovu! TIP: Pakliže máte pochybnosti o kvalitě rozvodu vody, na pročištění můžete použít náš preparát také! Pište si o další info. Podestýlku ošetřete roztokem 1:10 litrů vody (na 100m2 použijte zhruba 5 litrů EM).

Jakmile jsou navezena čerstvá kuřátka, je vhodné jim začít podávat vodu s probiotiky (poměr 1:2000 litrů vody). Není třeba přidávat každý den, vhodné je každý druhý, až třetí den. (v případě dozovacího zařízení to nebude problém) V takovém případě není třeba přidávat jakákoliv antibiotika, mikroorganismy v ústrojí drůbeže napomůžou v lepším trávení, atd. Pakliže by bylo třeba přidávat vitamíny, je vhodné EM vysadit na dobu 2 dny před aplikací vitamínů a 2 dny po jejich aplikaci.

Naše dosavadní zkušenosti jsou takové, že v každém případě dojde k úspoře krmiva, protože při halovém chovu dosahuje drůbež jateční váhy cca 3-4 dny před termínem, kdy spotřeba krmiva je na svém vrcholu. Taktéž mortalita se snížila a zlepšilo se zdraví i vzhled drůbeže.

Při aplikaci EM u nosnic je vedle dobré zdravotní kondice samotných nosnic nutné vyzdvihnout také kvalitu např. skořápek (silnostěnná), a jejich velikost. Vzhledem ke známé schopnosti EM vytlačovat patogenní bakterie také pomáhají v eliminaci pachů v halách (čpavek, merkaptany, sirovodík, atd.), což se příznivě odráží právě v dobré kondici nosnic (snižuje též stres).

Pro ty, kteří by dále chtěli pracovat s použitou podestýlkou a dalším organickým odpadem, můžeme doporučit využívání EM také jako prostředek pro přetvoření na vysoce hodnotné hnojivo s vysokým podílem vstřebatelného dusíku (dobře vstřebatelného rostlinami).