PRASATA

Při chovu prasat je důležité dodržovat komplexnost ošetření EM. Právě tato komplexnost bude s to zaručit v budoucnosti vyrovnaný chov s rentabilními výsledky. V čem tato komplexnost spočívá? Opět se nejedná pouze o přidávání EM do krmiva (šrotu), ale o několik fází. Nejprve je třeba provést hygienizaci prostor, ve kterých jsou prasata držena. Toto je společné pro jakékoliv prostory, kde se chovají zvířata (drůbež, prasata, skot, koně, zvěř v zoo, atd.). Napomáhá to v eliminaci nežádoucích patogenních bakterií (salmonely, enterokoků, bakterií coli), snižuje výskyt much, podstatně snižuje zápach. Po hygienizaci přichází péče o právě narozené - o selátka. Jakmile je sele narozené, doporučuje se mu kápnout několik kapek EM, popřípadě EM Probiotik  do rypáčku, napomůže to nastartovat dobrou mikrofloru v žaludku, posílí imunitu. Poté bude dostávat EM přes pítka (centrální rozvod) a později i tuhá krmiva (opět - záleží na systému, aplikace EM bývá někdy až těsně před dodáním šrotu na místo ).
Jak tedy pomáhá EM preparát u prasat? Jak již bylo řečeno, zlepšené trávení (tedy i vylučování výkalů zbavených toxicity - v průběhu doby), zlepšená kondice, ale také lepší hojení ran způsobených jinými prasaty, či sobě samému, snížení stresu při přesunech, zlepšení vitality. Samozřejmě jde ruku v ruce s tím i lepší chuť masa (projeví se u selat již "kojených" EM). S tím také souvisí snížená mortalita prasat, rychlejší rekonvalescence po zdravotních problémech, zkrátka spokojenější prasátka.

Konkrétní zkušenosti již máme, rádi se o ně s vámi podělíme. Každý chov je specifický, neexistuje jednotný systém. V jednom případě (jestliže jsou prasata na roštech a pod nimi jsou zadržovací nádrže na močůvku), bude eliminace pachu trvat poměrně dlouho, jelikož je třeba ošetřit celé nádrže, včetně ostatních prostor, včetně nastavení systému aplikace pro prasata samotná. V případě, že jsou prasata na podestýlce, je třeba zajistit její předchozí pečlivé naočkování EM. Zde je jednodušší a levnější aplikace prvotní, nicméně poté bude třeba každý druhý-třetí den aplikovat opět EM na podestýlku, která by byla rychle napadena patogenními bakteriemi, které by měly tendenci zvrátit proces nadvlády probiotických bakterií.

Pakliže nemáte selata vlastní, je nesmírně důležité aplikovat EM v několika kapkách každému novému seleti ihned při přivezení, dá se tím účinně snížit mortalita. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.